Paweł Jędrzejewski
ur. W 1953 w Łodzi, inżynier mechanik
Od 1980 w Stronnictwie Demokratycznym.
Rzecznik prasowy NSZZ Solidarność przy KZ Spółdzielni "Czystość".
Współorganizował bezpieczne miejsca pobytu Krzysztofa Woźniaka i przechowywał go u siebie.
W czasie trzykrotnych przesłuchań na Komendzie Wojewódzkiej MO (na Lutomierskiej) grożono mu zwolnieniem z pracy.
Źródła: ankieta (sc)