Karol Jędrzejczak
ur. w 1957 w Łodzi, wykształcenie średnie techniczne.
Był współzałożycielem struktur "Solidarności" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłu Lekkiego "Północ".
W 81 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej oraz Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania..
W stanie wojennym kontynuował działalność w podziemiu. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw niezależnych, udostępniając m.in. swoje mieszkanie w Nowosolnej na hurtowy punkt dystrybucji m.in. pism "Zawsze Solidarni" i "Przedwiośnie". Wydawnictwa te odbierał m.in. od Józefa Balińskiego. Po wyjściu z aresztu dalej zajmował się kolportażem i działalnością w KPN.
Aresztowany 19 sierpnia 82 otrzymał wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łodzki"