Bogusław Jędryka
ur. w 1929 w Przedborzu.
W 80 - już jako emeryt - podjął działalność w "Solidarności", a w 81 wstąpił do Konnfederacji Polski Niepodległej oraz do Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Kolportował "Wolną Polskę", "Niepodległość', "Drogę' i książki KPN.
W stanie wojennym kontynuował działalność w podziemiu. Brał udział w druku i kolportażu pism "Zawsze Solidarni" i "Przedwiośnie" (z Józefem Balińskim, Romanem Kopyckim i Henrykiem Jaranowskim. Po wyjściu z aresztu dalej zajmował się kolportażem i działalnością w KPN.
Aresztowany w sierpniu 82 otrzymał wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata.
Źródła: ankieta (wd)