Edward Jeśman
urodzony w 1956 r. w Łodzi, w rodzinie o wielo-wiekowych tradycjach patriotycznych.
Współpracownik KOR od roku 1976. Organizował i prowadził działalność opozycyjną w Łodzi: wyszukiwał współpracowników, drukował, składał, przechowywał i kolportował niezależne wydawnictwa. Był współzałożycielem Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi /NKD/. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania, dyskusje i prelekcje. W 1977 anulowano mu pieczątkę w dowodzie osobistym i odebrano prawo opuszczania kraju. Ówczesną żonę, Bożeną Słowińską wyrzucono z pracy w teatrze lalek w Łodzi. W roku 1978 aresztowany wraz z Elżbietą Lewińską przed zakładami Wifama w Łodzi za rozdawanie ROBOTNIKA. Skazany na 30 dni więzienia, w którym przeprowadzil 7-dniowa głodówkę protestacyjną. Władze utrudniały mu życie wielokrotnym wyrzucaniem z wynajmowanych mieszkań, zatrzymaniami w areszcie i rewizjami, pierwsze odbyły się w 1977 roku. W domu miał zainstalowany podsłuch. W 1978 roku został dwukrotnie zatrzymany na 48 godzin w Łodzi i w Białymstoku gdzie pobito go w komendzie milicji. W lipcu i sierpniu 1980 r. brał udział w intensywnym kolportażu ROBOTNIKA i ulotek w Łodzi. Dotarł do strajkującej Stoczni Gdańskiej. Organizował druk pisemka SOLIDARNOSC z GDAŃSKIEM. Korzystając z doświadczeń zdobytych w latach 1977 -78 kiedy to okazjonalnie drukował m.in. z Anną Bazel., w 1980 roku wraz z Januszem Hetmanem założył własną oficynę wydawniczo-drukarską (wydawnictwo nie miało oficjalnej nazwy). Oficyna wydała przedruki książek Władysława Bartoszewkiego, Czesława Miłosza i Andrzeja Micewskiego jak rownież regularnie przedrukowywała Biuletyn Informacyjny Solidarności Regionu Mazowsze.
13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w więzieniach w Łęczycy i Łowiczu. W listopadzie 1982 r. wraz z żona Ewą Dobrowolską wyemigrował do USA.
Mieszka w Los Angeles gdzie jest właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą nieruchomości i finansowaniem hipotecznym. Ma syna i córkę.
Notkę sporządził Wojciech Hempel na podstawie ankiety i wywiadu z Józefem Śreniowskim. Autoryzował Wojciech Jeśman