Tadeusz Jaźwiński
ur. w 1948 roku w Kaliszu, wykształcenie średnie, od 1970 roku pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1962-1975 był działaczem
Związku Harcerstwa Polskiego, z którego wystąpił w proteście
przeciw uprzywilejowywaniu nowoprzyjmowanych nauczycieli.
Jego ojciec Bronisław Jaźwiński od lat siedemdziesiątych
bronił więźniów politycznych. W 1980 roku T.J.był założycielem
NSZZ "Solidarność" w BUŁ, od 1981 roku członkiem
Komisji Oddziałowej, a po 1982 roku jej wiceprzewodniczącym.
W tym samym roku przesłuchiwany przez MO w sprawie
akcji ulotowej na UŁ i straszony aresztem.
W latach 1982-1989 kolportował książki i czasopisma podziemne. Odbierał je od nauczyciela Marka Krakowskiego i malarza pokojowego Jerzego Banacha i rozprowadzał w wśród pracowników Biblioteki i uczestników Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy Kościele OO.Jezuitów gdzie działała jego siostra Jadwiga. Pomagał pracownikowi magazynu dubletów BUŁ Tadeuszowi Chęcińskiemu
w gromadzeniu zbiorów książek i czasopism drugiego obiegu przeznaczonych dla wzbogacenia zbiorów BUŁ w przyszłości. Kilkakrotnie woził duszpasterza internowanych O.Stefana Miecznikowskiego do więzienia w Łowiczu., uczestniczył w manifestacjach rocznicowych.
Źródła: ankieta (ik)