Piotr Jaworski
ur. w 1951 r. w Łodzi.
W październiku 80 rozpoczął działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestniczył w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r. oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 1981 r. W latach 83-85 był przewodniczącym Samorządu Studenckiego w Instytucie Historii i członkiem Zarządu Uczelnianego W 86 wraz z Wojciechem Dudą współredagował kilka numerów "Gazety Akademickiej" (Wrocław - Łódź). W czerwcu 87 wstąpił do oddziału łódzkiego Organizacji "Solidarność Walcząca". Był współzałożycielem i redaktorem (razem z Włodzimierzem Domagalskim, Wojciechem Dudą i Magdaleną Jaworską) pisma "Wolność", którego był jedynym redaktorem od nr 15 z połowy 89 r. W latach 87-89 wraz z Krzysztofem Napieralskim i Włodzimierzem Domagalskim zorganizował hurtową sieć kolportażu wydawnictw niezależnych. Organizator elektronicznego nasłuchu za pomocą skanerów umożliwiających odczytywanie pasm używanych przez SB. Od wiosny 89 przewodniczący oddziału łódzkiego "SW". Przeciwnik "okrągłego stołu" i wyborów kontraktowych z czerwca 1989 r.
Obecnie pracuje w liceum jako nauczyciel historii.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"