Magdalena Jaworska
ur.w 1951 r. w Łodzi.
W październiku 80 rozpoczęła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestniczyła w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81. W latach 83-85 działała w samorządzie studenckim w Instytucie Historii UŁ. Zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych w swoim środowisku. W latach 87-90 współpracowała z oddziałem łódzkim Organizacji "Solidarność Walcząca". Była członkiem redakcji pisma "Wolność" i autorem zamieszczanych tam artykułów. Przeciwnik "okrągłego stołu" i wyborów kontraktowych z czerwca 1989 r.
Obecnie pracuje w liceum jako nauczyciel historii.
Źródła: ankieta (wd)