Zdzisław Jaskuła
ur. w 1951. w Łasku, poeta, pisarz, autor adaptacji i piosenek teatralnych, reżyser., absolwent KUL.
Od 1976 roku związany ze środowiskiem KOR. Pośredniczył w pomocy udzielanej robotnikom i ich rodzinom przez łódzkiego członka KOR Józefa Śreniowskiego nosząc im pieniądze, ulotki, kierując ich na porady prawne i uświadamiając politycznie (miewał pod opieką 2-3 osoby jednocześnie).
Z powodu "wilczego biletu" nieprzyjęty na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W mieszkaniu jego i żony - Sławy Lisieckiej - odbywały się stałe spotkania (salon Jaskułów czynny bez przerwy od połowy lat 70-ch do 1989) z niezależnymi artystami, pisarzami, aktorami oraz dyskusje, wykłady (także TKN) i różnorakie imprezy kulturalne. Stale współpracował z "Pulsem" (własny dział poezji i własny felieton). Był redaktorem antologii "Siekiera, motyka, smok wawelski", a w stanie wojennym pisał, redagował i zajmował się korektą tekstów niezależnych.
W 1970 roku przesłuchiwany po raz pierwszy w sprawie "Ruchu" pod pretekstem kradzieży maszyny do pisania. Od 1974 roku przesłuchiwany wielokrotnie i inwigilowany jawnie i skrycie. Od 1976 roku miał zakaz publikacji pod własnym nazwiskiem, dlatego też podpisywał się Grzegorz Landmann, Marek Gruda lub Sława Z. Lisiecka. W marcu 1976 roku relegowany z piątego roku Uniwersytetu Łódzkiego pod pretekstem braku egzaminu uzupełniającego z pierwszego roku (prawdopodobnie dla zastraszenia innych studentów).
Przez wiele lat miał zakaz pracy i był nękany anonimowymi telefonami i listami od "przedstawicieli klasy robotniczej" i "życzliwych". Nie wstawiono mu pieczątki na wyjazd do KDL i odmawiano paszportu do połowy lat 80-tych.
Oboje z żoną wielokrotnie karani kolegiami orzekającymi (np. pod pretekstem zakłócania ciszy nocnej) i grzywnami. Próbowano pozbawić ich mieszkania, założono podsłuch telefoniczny, przeprowadzano rewizje i konfiskaty (głównie książek i wydawnictw niezależnych).
Źródła: ankieta (zkm), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR i KSS 'KOR'"