Tadeusz Jasek
Po wprowadzeniu stanu wojennego związany z pismem i wydawnictwem "Solidarność Walcząca". Redaktor pisma "Reduta". Kolporter wydawnictw niezależnych. Aresztowany za druk 4 maja 1983 r., zwolniony ma mocy amnestii 22 lipca 1983 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.