Jerzy Jarniewicz
ur. w 1958 roku w Łowiczu, poeta, tłumacz, krytyk. Rozprawa doktorska w 1990 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, habilitacja w 2003 roku.
W latach 70-tych kolportował wydawnictwa "Nowej" (m.in. Konwickiego). Uczestnik pierwszych spotkań i rozmów w "Filmówce" oraz współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów i jego oddziału na Anglistyce Uniwersytetu Łódzkiego w 1981 roku. W ramach NZS współorganizował spotkania i dyskusje na Anglistyce na temat kontrkultury w Polsce i na ¶wiecie.
W stanie wojennym współorganizował na Filozofii "lataj±cy uniwersytet" (m.in. z Bogdanem Banasiakiem i Jerzym Lob±), gdzie oprócz nich wykłady prowadzili m.in. zaproszeni Stefan Morawski i Jerzy Nowak. W 1985 roku przywoził z Anglii zakazan± w Polsce literaturę. Dwa razy przesłuchiwany przez SB, co przed wyjazdem za granicę było prób± werbunku. W czasie powrotu do Polski skonfiskowano mu na granicy wszystkie przywożone ksi±żki i czasopisma, a oprócz tego płyty i kasety z muzyk±. Obecnie wykłada współczesn± literaturę angielsk± na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie.
¬ródła: ankieta przez telefon (am)