Roman Jarmuszkiewicz
ur. 28.02.1947 w Sieradzu.
Kierowca PKS - działacz związkowy.
Przewodniczący Komisji Zakładowej "Solidarności" w Sieradzu.
i Delegatury Region Łódź.
Członek Prezydium Zarządu NSZZ "S" w Łodzi.
Druk, ulotki - brak szczegółowych danych (trudności w kontakcie).
Delegat na I Krajowy Zjazd "Solidarności".
Internowany 13.XII. 1981 - 13.XI. 1982 (ZK Sieradz, Łowicz, Kwidzyń - izolatki).
Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzyniu (sierpień 1982).
W 1983 r. wyemigrował do Szwecji.
Źródła: wywiad (bsz)