Henryk Jaranowski
ur. w 1951 r. w Tuszynie.
We wrześniu 80. tworzył struktury "Solidarności" w Zakładach Zaopatrzenia Dziewiarstwa "Baza" i został wiceprzewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej, a od wiosny 1981 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 8 stycznia 81 był delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Łódzkiego. W październiku 80 r. pod kierownictwem Wojciecha Mintaja drukował na powielaczu kilka pierwszych numerów pisma "Solidarność Ziemi Łódzkiej". Po uroczystościach z okazji 11 listopada zorganizowanych pod katedrą i przemówieniu Zbigniewa Rybarkiewicza wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej i został szefem rejonu Widzew - Koluszki - Piotrków. Organizował sieć kolportażu wydawnictw KPN. W 1981 r. podjął działalność w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w manifestacjach 1 i 3 maja. Na początku razem z Zenonem Szendo uruchomił drukarnię, gdzie wraz Jerzym Majewskim, Romanem Kopyckim i Wiesławem Żyżniewskim drukował pismo "Zawsze Solidarni". Aresztowany 6 sierpnia 82, przebywał w Areszcie Śledczym na ul. Smutnej; skazany na karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Jesienią 82 pozostawał bez pracy. 3 lutego 83 wyjechał do Szwecji. Do kraju wrócił w 1998 r.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (wd)