Ryszard Jabłoński
Po wprowadzeniu stanu wojennego związany z podziemnymi strukturami "Solidarności". W latach 1984-1985 wraz z Edwardem Gagasem i Stanisławem Szymańskim redagował i drukował pismo "Opoka". Zatrzymany i przesłuchiwany przez SB.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Tadeusz Stefanowski, Mieczysław Rutowicz.