Jerzy Piotr Jabłoński
ur. w 1949 r. w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
Po śmierci Pyjasa i sygnowaniu listu do ówczesnych władz wstąpił do Komitetu Samoobrony Studenckiej. Przyjaźnił się z G. Maliszewskim, W. Gromcem. Podczas pobytu w Belgii organizował przerzut do Polski literatury niezależnej (np. wydawnictw Paryskiej Kultury). Po wpadce w zasięgu zainteresowania SB. Samokształcenie w kręgu znajomych Grzegorza Maliszewskiego.
Jako "pasożyt" wielokrotnie namawiany do współpracy. W roku 79 kolegium orzekające ds. wykroczeń (za rzekome zakłócanie spokoju zatrzymany i pobity) oraz grzywna za uchylanie się od pracy. Skasowanie w dowodzie pozwolenia na wyjazd do "demoludów".
Od 81 członek "Solidarności".
13.12.81 internowany (w domu została żona Zofia i kilkudniowy syn) - do czerwca 82 (w Łęczycy i Łowiczu).
Obecnie własna działalność gospodarcza - badania socjologiczne, marketingowe dla PAN i CBOS oraz praca jako kurator w Sądzie Rejonowym - Łódź Widzew.
Źródła: ankieta (mj)