Andrzej Herburt
ur. w 1943 r. w Sochaczewie, architekt.
We wrześniu 80 został członkiem "Solidarności" w "Inwestprojekcie". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z żoną Martą podjął współpracę z Barbarą Gruszczyńską organizując pomoc dla rodzin osób internowanych i więzionych (m.in. rodzinom Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Słowika, Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Miedzianko). W latach 82-89 - również z żoną - prowadził we własnym mieszkaniu hurtowy punkt kolportażu wydawnictw niezależnych. Korzystając z kontaktów zawodowych zorganizował stałe dostawy z Warszawy (raz w tygodniu), Lublina (przez Jacka Królikiewicza) i Wrocławia (przez Danutę Pietrulewicz). Rozprowadzał prasę, m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "PWA", "Z dnia na dzień", "Solidarność Walczącą" (Wrocław), tytuły łódzkie, ksiązki ("Krąg", "NOWA", "Oficyna Liberałów", Wydawnictwo "Antyk" i inne), znaczki, pocztówki, kalendarze itd. Prowadził dystrybucję w środowisku zawodowym, wśród rodziny i znajomych. Jednym z większych odbiorców był działacz KPN Zenon Szendo i Franciszek Sadawa. Od połowy lat 80. podjął współpracę kolportażową z Włodzimierzem Domagalskim i Jackiem Reginią. Przygotowywał transparenty dla KPN i sztandar "Solidarności" poświęcony przez Jana Pawła II w 1987 r. w Łodzi.
Obecnie jest właścicielem firmy architektonicznej.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"