Jerzy Herbrych
ur. w 1950 w Pabianicach, wykształcenie średnie'
Zespół Szkół Handlowych w Łodzi. Od 1980 roku, aż do dziś związany zawodowo z Pabianickimi Zakładami Farmaceutycznymi POLFA.
Po wydarzeniach marcowych 68 (wtedy też zmarł jego pobity przez UB kolega) związał się z prodemokratyczną grupą żeglarską, brał udział w akcjach samokształceniowych.
Członek NSZZ "Solidarność" w POLFIE od pierwszych dni powstania. Z Wiktorem Kubisiakiem złożyli 23 numery "Pabianickiej Solidarności".
W stanie wojennym po przeszkoleniu drukarskim u ojców jezuitów w Łodzi drukowali z gotowych matryc "Solidarność Walczącą", także "Solidarność Rolniczą" (z Ryszardem Rygielem). Rozwoził je do 17 punktów min. do Okręgu Śląsko - Dąbrowskiego (Tychy) i na północ Polski (Iława). Dostawca papieru i farby. W jego mieszkaniu przy ul. Widzewskiej działała przez 3 lata drukarnia.
W czasach PRL był na liście 74 pracowników, którzy nigdy nie awansowali i nie byli objęci podwyżkami.
Źródła: ankieta (mj)