Maria Hempel-Dyblik
ur. w 1953 roku w Łodzi.
Kontakt z opozycją miała przez swego brata Wojciecha. Pod koniec lat 70-tych była studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie.
W 1977 r. przywiozła bratu z Holandii od emigranta Saszko Malko sprzęt do małej poligrafii.
W 1979 - przywiozła w plecaku z Paryża od Piotra Jeglińskiego bębnowy powielacz białkowy.
Jechały z koleżanką z roku Barbarą Wojtkowską.
Sprzęt przeznaczony dla Józefa Śreniowskiego a docelowo dla lubelskiego pisma SPOTKANIA odebrał z akademika w Krakowie łódzki korowiec Bogdan Lubera. Drukowano na nim w Łodzi kilka numerów SPOTKAŃ.
Wielokrotne przechowywała prześladowanych i śledzonych mieszkaniach we Wrocławiu i w Warszawie współpracowników Władysława Frasyniuka, ponieważ jej koleżanka Bożena Rzeszowska była żoną "podziemnego" kierowcy Frasyniuka Wojciecha Rzeszowskiego.
Miała 2-krotnie rewizje w akademiku ASP w Krakowie
I w domu w Łodzi na ul. Nawrot - też dwie.
Była przeszukiwana na klatce schodowej i na podwórku - ilekroć szła z plecakiem.
Organizowała pomoc- paczki do więzień w Łęczycy i Łowiczu.
Źródła: ankieta (sc)