Wojciech Hempel
Plastyk ur. w 1949 r. w Łodzi, współpracownik KOR w latach 1977-81, uczestnik strajku i wiecu pod biblioteką w marcu 1968, działacz studencki wyrzucony z szeregów Zrzeszenia Studentów Polskich w 1968 r. za akcję ośmieszającą oficjalny kult Lenina.
Latem 1977 r.
powiela na maszynie do pisania komunikaty KOR i skargi robotników radomskich, organizuje wśród znajomych krąg współpracowników. Rozprowadza bibułę, którą otrzymuje od Kingi Dunin a potem od Tomasza Filipczaka.
Drukuje i prowadzi eksperymenty poligraficzne: z cynfolią, powielaczem alkoholowym własnego pomysłu, powielaczem białkowym ramkowym i sitodrukiem. Uczy się sitodruku od Witolda Łuczywo z NOWEJ, szkoli swoich drukarzy. Współpracuje z działaczami KOR: Józefem Śreniowskim, Elżbietą Lewińską, Mirkiem Michalikiem, Kingą Dunin, Krzysztofem Woźniakiemi, Jackiem i Ewą Bierezinami, Witkiem Sułkowskim, Krzysztofem Ostromęckim, Sławą i Zdzisławem Jaskułami, Wojciechem Jeśmanem, Pawłem Spodenkiewiczem, Grzegorzem Maliszewskim.
1979-80
Wraz z Józefem Śreniowskim organizuje przerzut 2 bębnowych powielaczy białkowych od Piotra Jeglińskiego z Paryża. Przywiozły je w plecakach Barbara Wojtkowska i jego siostra Maria Hempel.
1980
Organizuje rzut ulotek katyńskich w 2 miejscach w centrum Łodzi. Pierwszy a poddasza kamienicy ok. nr 100 przy ul. Piotrkowskiej wykonują Paweł Pragier, Ryszard Szor i Czesław Kołodziejczyk, drugi z dachu sklepu Magda jego brat Jan Hempel. W mieszkaniu u Hemplów rewizja. Organizuje też fragment akcji podrzucania pod drzwi ulotek "Oskarżamy" w akcji Pająk (łódzki milicjant-morderca Zdzisław Pająk), wykonał - Grzegorz Dłubak.
Lato '80
Prowadzi szkolenie sitodrukarzy. Pomaga w organizacji kolportażu i wrzucania pisma "Robotnik" do łódzkich fabryk. Złapany z ulotkami na ulicy jest zatrzymany na 48 h. W domu rewizja. Po wyjściu z aresztu dowiaduje się o rozmowach w Stoczni Gdańskiej, ukrywa się, wchodzi nocą przez płot do strajkujących w wielkich zakładach im. Marchlewskiego i nawiązuje kontakt z przyszłymi przywódcami Solidarności w Łodzi.
1980-81
Wraz z całym łódzkim środowiskiem KOR wspiera powstającą Solidarność.
Przenosi sprzęt sitodrukarski i doświadczenia z podziemia do siedziby Związku. Z nowo wyszkolonymi drukarzami powiela afisze propagandowe w dużych ilościach przez pół roku aż do przejścia na offset. Przygotowanie fototechniczne sitodruku zapewniają wciąż zakonspirowani korowcy Janusz Hetman i Jerzy Friedrich. Mury miasta stają się trybuną wolnego słowa. Solidarność nalepia w dzień, milicja zdrapuje nocami. Nazywano to WOJNĄ PLAKATOWĄ.
Zima '81
Rokowania włókniarzy z rządem w Łodzi. Organizuje wizualną akcję propagandową na mieście i wokół miejsca rokowań - plakaty, plansze, transparenty.
Wspiera też miesięczny strajk studentów organizując akcję plakatową i współredaguje studencką gazetkę "Strajk".
1981-82
Stan wojenny - internowany od 13 grudnia do lipca. Po wyjściu zgromadzi zapas chemikaliów i materiałów fotograficznych do sitodruku wraz z instrukcjami dla naśladowców.
W maju '83 emigruje do USA. Powraca w 1995 r., mieszka w Łodzi, pracuje jako projektant

Działania wydawnicze 1977-81
Projektuje dla NOWEJ okładki broszur i książek oraz powiela je sitodrukiem z Janem Kamińskim i Zbigniewem Bartczakiem:
1. Dokumenty Bezprawia - KOR, 1978 ok. 1000
2. Pochodzenie systemu - Marek Tarniewski, Łódź 1978, ok. 2000
3. Spotkania - nr 4 i 7, Łódź 1979, ok. 1000
4. Niech żyje! Antologia współczesnej satyry polskiej - Janusz Szpotański, Łódź NOWA 1979, ok. 1000
Projektuje okładki i winiety:
1. Gazetka "Kronika Łódzka" nr 4, winieta wyciskana w matrycy białkowej - 1978
2. Puls nr 3 - NOWA 1978, ok. 400-500
3. Moskwa Pietuszki - Wieniedikt Jerofiejew, użyty rysunek Feliksa Topolskiego, NOWA 1979
4. Ulotka "Oskarżamy" tytuł wyciskany w matrycy białkowej, ok. 3000
5. Gazetka "Solidarność z Gdańskiem" nr 34 - winieta i całość, montaż makiety do offsetu
6. Gazetka "Pomruk" nr 2 - winieta i całość, montaż makiety do offsetu
7. Gazetka "Strajk" - winieta i całość, montaż makiety do sitodruku i offsetu
8. "Śpiewnik Warchoła" - pomysł, projekt i redakcja z pomocą kilkunastu znajomych, NOWA 1979, 2000, sitodruk środka z nutami w lokalu "u Ziela" na ul. Sobieskiego w Warszawie - drukarnią kierował Witold Łuczywo, okładka - typografia w drukarni państwowej na ul. Płockiej w Łodzi przez współpracownika KOR Bogdana Luberę.
Działania uliczne
Projektuje i drukuje plakaty propagandowe - drukarnia MKZ Solidarność w Łodzi, sitodruk:
1. "Spotkanie z Gdańskiem" Łódź 1980. ok 200
2. "Czekamy na przyjazd komisji rządowej" Łódź 1980, drukują strażacy na terenie strajkującej fabryki, ok. 1000
3. "Strajk ostrzegawczy regionu" styczeń 1981, ok. 2000
4. "Solidarność Wiejska" Łódź 1981, ok. 2000
5. "Wolne soboty obowiązują" Łódź 1981, ok. 2000
6. "Strajk studentów Łodzi, żądamy samorządności uczelni" Łódź 1981, ok. 2000
7. "Uwolnić politycznych ... Nie będzie chleba bez wolnośći" Łódź 1981, ok. 1000
8. "Linda Winsh aresztowana" druk - Ewa i Wiesiek Maciejewscy w mieszkaniu, Łódź 1981, ok. 1600
9. "Paszportowy szlaban" II połowa 1981, ok. 1000, offset
10. plansze propagandowe, liternictwo odręczne z pędzla (ok. 30 szt.) na bristolach (100 x 70 cm) w czasie rokowań polskich włókniarzy z rządem PRL w Zakładach Marchlewskiego w Łodzi w 1981 roku.
Źródła: notę sporządził W. Hempel