Barbara Hempel
studiowała na na Uniwersytecie Warszawskim.
Kontakt z opozycją miała przez swojego brata Wojciecha oraz dawnego instruktora-wychowawcę harcerskiego Krzysztofa Woźniaka, współpracowników KOR w Łodzi.
1980. Bierze udział w przygotowaniu i jest obserwatorem rzutu ulotek katyńskich z dachu budynku sklepu Magda przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Rzucał jej brat Jan Hempel.

1980. Przywozi od Piotra Jeglińskiego z Paryża książki i drobne materiały do poligrafii.
Bierze udzial w akcji plakatowej do niezależnych wyborów samorządu akademika na ul. Kickiego w Warszawie, co skonczyło sie wyrzuceniem z akademika gdyż zagrażało to okradającej studentów kierowniczce akademika.

Bierze udział w strajku studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego w zimie 1980/81.
Przewozi i kolportujw w Warszawie pismo strakjujących studentów łódzkich STRAJK.
Kontakt z Witoldem Łuczywo.
w pierwszych dniach stanu wojennego uczestniczy w akcji ulotkowo - plakatowej
( prymitywne druki powielane na wyrzymaczce lub przepisywane na maszynie, autorem tekstow i inicjatorem akcji był Paweł Szemraj.
Działa na rzecz obrony uwięzionych: organizuje pomoc prawną przez mecenasa Andrzeja Wosińskiego.
Przewozi informacje o uwięzionych z Łodzi do Kurii Biskupiej w Warszawie.
Współpracuje z księdzem Miecznikowskim, inspiruje wielką dostawę paczek z Holandii, zorganizowaną przez jej holenderskie przyjacółki Annet Shot i Lennie ---------
Przekazuje informacje na Polskę i zagranicę)
Przemyca informacje o sytuacji na zewnatrz do internowanych w Łowiczu, które służyły wydawnemu regularnie przez internowanych biuletynowi ZONA - Zbyszek Sekulski, Bartosz Pietrzak, Wojciech Hempel.
Kontaktuje i pomaga rodzinom współwieźniów internowanych.
Organizuje pomoc materialną dla rodzin wicźniów kryminalnych w Łowiczu ewidentnie pozbawionych praw czlowieka.
Przewozi bibułę na trasie Warszawa - Łódź pobieraną od Pawla Szemraja)
Kontakty zagraniczne: dostarcza informacje dla prasy i radia holenderskiego (KRO- Hilversum, Bert Bakker), kontaktuje dziennikarzy holenderskich z polską opozycją - Bert Bakker i ekipa Radia KRO - wywiady, informacja o sytuacji politycznej, represjach itd.
Współpracuje z KRO Radio w stanie wojennym i przed stanem wojennym.

Bierze udział demonstracji w Nowej Huciew w 1984. Przyprowadza tam holenderskiego dziennikarza Berta Bakkera.z Radia KRO
ZOMO wywozi ją i kilkudziesięciu demonstrantów za miasto w nocy, stawia pod murem i grozi rozstrzelaniem.
Potem straszą jeszcze wyrzuceniem z uczelni, represjami dla rodziny itp.

W póżniejszych latach realizuje film o tematyce polskiej nakrecony dla Telewizji Holenderskiej VPRO, w ktorym jako redaktor i autor research przedstawia problemy zakłamania politycznego w PRL.
W latach 1984 - 1993 pomaga znajomym i nieznajomym represjonowanym w kraju Polakom przy załatwianiu formalności holenderskich, zakwaterowaniu, znajdowaniu pracy, a także organizuje przesyłki odzieży i leków do Polski.

Obecnie mieszka w Amsterdamie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i nauczaniem.
Źródła: wywiad (sc)