Stanisława Hejwowska  
ur. w 1953 roku w Łodzi, chemik, absolwentka UŁ.
Pod koniec lat 70-tych kolportowała w niewielkich ilościach zakazane książki, które otrzymywała od Tadeusza Skarżyńskiego. Sekretarz NSZZ "S" na Wydziale Farmacji UŁ.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w zbieraniu składek zarówno na UŁ, jak i dla ośrodka ojca Miecznikowskiego. Pośredniczyła w udzielaniu pomocy rodzinom osób internowanych i organizowała dla nich wypoczynek (czasem opłacając to ze swoich środków) Przepisywała na maszynie ulotki. Współorganizowała msze opozycyjne i - wraz z Anną Dyrko-Brzozowską, do której należał lokal - wykłady z historii najnowszej dla młodzieży licealnej (m.in. wykładał Jacek Jordan).
Organizowała lokale na zebrania władz nielegalnej "Solidarności" w stanie wojennym i później. Brała udział w procesach politycznych (w Łodzi w sądzie wojskowym i cywilnym oraz w Bydgoszczy) i dokumentowała je.
Na Wydziale Farmacji UŁ i podczas starań o pracę w szkole średniej SB usiłowała wpływać na przełożonych na jej niekorzyść.
Ostatnio była autorką podręczników.
Zmarła 29 listopada 2009 r.
Źródła: ankieta (am)