Zdzisław Hejduk
ur. w 1941 roku w Gajkowicach, ukończył Pedagogikę Kultury na Uniwersytecie Łódzkim.
Współtwórca "Teatru 77", grupy teatralnej wywodzącej się z ruchu niezależnych scen studenckich. W 79 zespół dostał status sceny zawodowej. Razem z R. Bigosińskim tworzył spektakle stanowiące pokoleniowy manifest. W 76 nawiązał współpracę z Międzynarodową Federacją Teatru Otwartego (IFIT). Jej efektem były m.in. spektakle "Wiosna Ludów" z Divadlem na Provazku z Brna w 79, a w 83 spektakl "Labirynt świata i raj serca" (z odniesieniem do rozbioru Polski w Jałcie). W latach 80-81 grał w Stoczni Gdańskiej i na strajkach studenckich w Łodzi spektakl "Pasja II".
13.12.81, mimo wprowadzenia stanu wojennego, odbyła się w teatrze - dla kilku osób - premiera spektaklu "Który skrzywdziłeś" wg Miłosza.
Wielokrotnie przesłuchiwany. Za spektakl "Labirynt świata..." cofnięto mu w 83 paszport. Nachodzono go w pracy i kilkakrotnie usiłowano zamknąć teatr. Obecnie na emeryturze.
Źródła: ankieta (am)