Adam Hohendorff
Działacz NZS i NSZZ "Solidarność"
Urodzony w roku 1961 w Warszawie. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego - UŁ (1987). W październiku 1980 r. jako działacz NZS założył Bibliotekę Książek Nieosiągalnych, współorganizował wykłady TKN na UŁ. Na przełomie stycznia i lutego 1981 w czasie strajku łódzkich uczelni współredagował pismo strajkowe "Akces". Od wiosny 1981 r. członek komisji rewizyjnej NZS UŁ, a od jesieni jej szef. Pisał artykuły do pisma NZS UŁ "Veto" i potem oficjalny "Żołnierz Wolności" czasów stanu wojennego zarzucił jego publicystyce "stylistykę rodem z Radia Wolna Europa", co do dziś uznaje za nieuzasadniony komplement. 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku na Wydz. Prawa. Od stycznia 1982 do 1989 r. współpracował kolejno z pismami "Solidarność Walcząca", "Szaniec", "Biuletyn Łódzki", jako ich przedstawiciel nawiązał kontakt ze środowiskami "S" w Warszawie, Łomiankach, Częstochowie i Radomsku oraz z warszawskim oddziałem organizacji "Solidarność Walcząca". Od 2 września do 4 października 1982 r. aresztowany za udział w warszawskiej demonstracji 31 sierpnia (art.275 KK) i z tego powodu zawieszony na pół roku w prawach studenta. W l. 1984-85, będąc szefem samorządu studenckiego na Wydz. Filologicznym i przedstawicielem studentów w Senacie UŁ, przekazywał relacje z jego obrad prasie podziemnej. W l. 1984-85 wydawał z Romanem Błaszczykiem, Mirosławem Mękarskim i Leszkiem Szelągiem - podziemny "Notatnik Akademicki". Pisywał teksty do "Szańca", "Biuletynu Łódzkiego", "Robotnika Łódzkiego", krajowego "Robotnika". W 1989 r. opublikował pod ps. Ogniomistrz w "Kulturze Niezależnej" swoje przeżycia ze służby w armii PRL pt. "Niedyskretny urok armii". Od roku 1989 do 93 działał w nauczycielskim środowisku warszawskiej "S", będąc red. nacz. jego pisma "Oświata i Wola" (20 numerów). W l. 1991-92 współpracownik organu krajowej sekcji oświaty "S" - "Przegląd Oświatowy" (praca na umowę - zlecenie). W l. 1984-85 łódzka SB przypisywała mu organizowanie "na terenie UŁ klubu dyskusyjnego o charakterze antysocjalistycznym", o którego istnieniu nie miał zielonego pojęcia (materiały IPN).
Więcej można przeczytać w:
- Włodzimierz Domagalski, Biuletyn Łódzki, AON Łódź 2006
- Roman Kowalczyk, Studenci 81, Warszawa 2000
- Kryptonim "Heca", praca pod red. W. Domagalskiego, wyd. NZS, Łódź 2006