Dymitr Hołówko
ur. w 1945 w Łodzi, ukończył Wydział Aktorski PWSFiT w Łodzi.
Współzałożyciel KPN w Kaliszu. Do roku 81 wiceprzewodniczący, później przewodniczący "Solidarności" Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu. Przewoził ulotki, plakaty, książki, czasopisma niezależne między Łodzią i Kaliszem. Po przeniesieniu się do Łodzi w 82 przetrzymywał u siebie w domu i rozprowadzał nielegalne wydawnictwa w Teatrze "Nowym" (m.in. "Solidarność Walcząca", "Prześwit", "Biuletyn Łódzki") przez całe lata 80. Współuczestnik spektakli Teatru Domowego m.in. "Kolęda wojenna", "Ballada o Solidarności" w latach 80.. Działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele Jezuitów. Uczestniczył w mszach za ojczyznę czytając wiersze i teksty. Uczestnik dyskusji i spotkań w sali teatralnej Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Pracował charytatywnie przy dystrybucji darów.
Przesłuchiwany w Kaliszu w związku z działalnością w KPN oraz na komendzie MO w Łodzi po robieniu zdjęć przed budynkiem "Solidarności", w kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego.
Obecnie aktor Teatru "Nowego" w Łodzi.
Źródła: ankieta (am), M.Golicka-Jabłońska "Ojciec Stefan SJ".