Katarzyna Hoffman
ur. w 1961 r. w Łodzi.
W październiku 80 rozpoczęła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w Instytucie Historii UŁ. Uczestniczyła w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 81 oraz w strajku solidarnościowym w sprawie WSI w Radomiu na przełomie listopada i grudnia 81.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajęła się działalnością samokształceniową i kolportażem, tworząc wspólnie z Piotrem Jaworskim, Krzysztofem Napieralskim, Piotrem Siczkiem, Krzysztofem Mrożewskim, Włodzimierzem Domagalskim, Andrzejem Janeckim i innymi hurtową sieć dystrybucji obejmującą środowiska studenckie i zakłady pracy. W 82 brała udział w oprawie i składaniu "Anonimowej poezji stanu wojennego", która ukazała się nakładem "Naszego Głosu". Brała udział w manifestacjach. Działalność w kolportażu kontynuowała do 89.
Obecnie jest współwłaścicielem prywatnej firmy.
Źródła: ankieta (wd)