Marta Herburt
ur. w 1948 r. w Czerniewicach, technik-architekt.
Przed 80 utrzymywała kontakty z Wojciechem Drozdkiem, od którego pobierała wydawnictwa niezależne. Od września 80 członek "Solidarności" w "Inwestprojekcie".
Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z mężem Andrzejem podjęła współpracę z Barbarą Gruszczyńską organizując pomoc dla rodzin osób internowanych i więzionych (m.in. rodzinom Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Słowika, Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Miedzianko). W latach 82-89 - również z mężem - prowadziła we własnym mieszkaniu hurtowy punkt kolportażu wydawnictw niezależnych. Korzystając z kontaktów zawodowych zorganizowała stałe dostawy z Warszawy (raz w tygodniu), Lublina (przez Jacka Królikiewicza) i Wrocławia (przez Danutę Pietrulewicz). Rozprowadzał prasę, m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "PWA", "Z dnia na dzień", "Solidarność Walczącą (Wrocław"), tytuły łódzkie, książki ("Krąg", "NOWA", "Oficyna Liberałów", Wydawnictwo "Antyk" i inne), znaczki, pocztówki, kalendarze itd. Prowadziła dystrybucję w środowisku zawodowym, wśród rodziny i znajomych. Jednym z większych odbiorców był działacz KPN Zenon Szendo i Franciszek Sadawa. Od połowy lat 80.podjęła współpracę kolportażową z Włodzimierzem Domagalskim i Jackiem Reginią. Przygotowywała transparenty dla KPN i sztandar "Solidarności" poświęcony przez Jana Pawła II w 1987 r. w Łodzi.
Obecnie bez stałego zatrudnienia.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"