Andrzej Harasimowicz
ur. w 1948 roku w Łodzi, historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w 1977 roku, habilitacja w 1990 roku.
Od 1980 roku współpracował z Wojciechem Jeśmanem, po internowaniu którego w grudniu 1981 roku przejął część sprzętu, część wydrukowanych już wcześniej książek (m.in. "Małą apokalipsę" Konwickiego) oraz kontakty kolporterskie i drukarskie, dzięki czemu w latach 1982-1985 udało mu się doprowadzić do wydania własnym sumptem reprintów m.in. "Roku 1984" Orwella i "Wspomnień z przeżyć w niewoli sowieckiej" Wielhorskiego (sygnowane przez Towarzystwo Oświaty Niezależnej), a także własnych opracowań np. "Siekiera, motyka, smok wawelski... Anonimowa poezja stanu wojennego" (nakładem "Solidarności Walczącej" i "Naszego Głosu", maj 1982) i "Pax Sovietica" pod pseudonimem Lech Reytan). W 1982 lub 1983 roku założył Towarzystwo Oświaty Niezależnej, które wspierało niezależne działania oświatowo-kulturalne, organizowało spotkania dyskusyjne i wykłady dla uczniów i studentów oraz wydawało własny biuletyn (2 numery) i wspierało osoby związane z ruchem opozycyjnym, a będące w ciężkiej sytuacji materialnej. Współzałożyciel z Piotrem Michalakiem miesięcznika informacyjnego "Nasz Głos" (wydawany metodą sitodruku w ilości 300-500 egzemplarzy, dwa razy w zaprzyjaźnionych drukarniach wydano go w ilości 3000 egzemplarzy). Pismo to było kolportowane przez zakładowe struktury "Solidarności" MKZ i na Uniwersytecie Łódzkim oraz w miejscowościach podłódzkich. Większość tekstów było autorstwa Andrzeja Harasimowicza (m.in. pod ps. "Monter"), ale także publikował tam historyk Henryk Michalak. W lutym lub marcu 1984 roku Andrzej Harasimowicz miał rewizję, w czasie której skonfiskowano mu wszystkie egzemplarze "Naszego Głosu" i szereg innych wydawnictw niezależnych oraz maszynę do pisania. Zatrzymano go na 24 godziny i długo przesłuchiwano. Próbowano skłócić go z jego środowiskiem zawodowym, rozsiewając różne plotki. W latach 1982-1988 odmawiano mu paszportu (co najmniej 15 razy), co opóźniło jego pracę habilitacyjną o co najmniej 4 lata.
Obecnie profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
Źródła: ankieta (am) przez internet