Barbara Hanuszkiewicz
ur. w 1950 roku w Łodzi, dyplom w PWSSP w dziedzinie projektowania ubiorów.
Członek "Solidarności" od 1980 do dzisiaj. Razem z mężem, Piotrem Michalakiem, uczestniczyła w przygotowywaniu czasopism i przetrzymywała zakazane pisma w domu. Zajmowała się głównie kolportażem. Przenosiła wydawnictwa podziemne, m.in. do A. i B. Rzetelskich.
Zatrzymana na 48 godzin przy okazji śledztwa (p-ko Rzetelskim) w sprawie kolportażu bibuły. Śledztwo przeciwko niej umorzono. Podczas zatrzymania w domu zrobiono rewizję. Ukarana grzywną 4 tysięcy złotych i zatrzymana na około 12 godzin za wyjście po godzinie policyjnej. Kilkukrotnie odmawiano jej wydania paszportu.
W chwili obecnej jest profesorem zwyczajnym w ASP w Łodzi.
Źródła: ankieta (am)