Andrzej Gawroński
ur. w 1941 r. w Busko-Zdroju; mgr filologii polskiej (UŁ).
W początkach stanu wojennego zainicjował akcję zbierania tekstów drugiego obiegu w obrębie działu informacji dzisiejszej biblioteki im. J.Piłsudskiego w Łodzi. W latach 81-89 powstały tam wielotysięczne zbiory wydawnictw niezależnych. W tym samym czasie również kolportował "bibułę" wśród znajomych oraz pracowników biblioteki. Pod koniec lat 80. zorganizował trzy Giełdy Wydawnictw Niezależnych. Brał udział w spotkaniach u ojca Stefana Miecznikowskiego, uczestniczył w okolicznościowych zbiórkach pieniędzy (np. dla potrzebujących robotników) oraz manifestacjach antykomunistycznych. Był autorem kilku tekstów o tematyce opozycyjnej w piśmie "Okna". Współpracował m.in. z I.Książek, W.Domagalskim, A.Janeckim, K.Bronowskim, J.Maciaszczyk czy T.Filipczakiem.
Autor artykułów dotyczących drugiego obiegu, bibliografii, oraz redaktor wydawnictw fachowych (bibliotekarskich).
Obecnie zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Informacji Naukowej w Bibliotece im. J.Piłsudskiego w Łodzi.
Źródła: ankieta (td), W.Domagalski "Kartki Trautmana", W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"