Edmund Gaś
urodzony ok.1930, powroźnik
Jako kikunastoletni chłopiec, związał się z powojenną konspiracją młodzieżową i trafił do więzienia. Po 3 latach wyszedł z amnestii /?/. Został rzemieślnikiem.
Działacz katolicki, uczestnik ROPCiO, współpracownik KOR.
Magazynował i kolportował prasę: "Opinia", "Gospodarz", "Biuletyn Informacyjny", "Placówka", "Robotnik" i inne tytuły w Andrzejowie, gdzie mieszkał i w Odrzywole, gdzie prowadził swój warsztat powroźniczy, Rozprowadzał niezależne pisma także na jarmarkach, gdzie sprzedawał swe powrozy i na lubelszczyźnie, gdzie często jeździł po surowiec. Kolportował także wolne słowo w czasie pielgrzymek na Jasną Górę, w których corocznie brał udział.
E.Gaś wielokrotnie przekazywał własne pieniądze i pieniądze ze zbiórek jakie prowadził tak na rzecz rozwoju wolnego słowa np. pismu "Robotnik" czy "Opinii", jak na rozmaite inicjatywy katolickie w tym stawianie krzyży bez zezwolenia władz.
Kilkakrotnie zatrzymywany i poddawany przeszukaniom lokalu tak w Odrzywole, jak w Andrzejowie. Żonę Kazimierę Gaś, która wspomagała męża w kolportażu i magazynowaniu druków bezdebitowych poddano na oczach męża upokarzającej rewizji osobistej.
13 grudnia '81 Edmund Gaś był jednym z pierwszych internowanych.
Źródła: wywiad (bsz)