Konrad Garda
ur. w 1950 roku w Łodzi, absolwent Wydz. Prawa UŁ (międzynarodowe prawo publiczne).
Związany z KOR od jesieni 76: kolportaż, przewóz z Warszawy (od Jacka Waniewskiego i Adama Piechowskiego) do Łodzi "bibuły" ("Biuletyn informacyjny" KOR, "Zapis", "Krytykę" , inne publikacje wyd. "NOWA"). Rozprowadzał ją w środowiskach prawniczych, dziennikarskich i plastycznych. W latach 80 - 81 działał w Stowarzyszeniu Adwokatów z siedzibą w Łodzi (około 600 osób z całego kraju, głównie z Łodzi, Warszawy i Lublina). Pracował np. nad postulatami o zniesieniu cenzury i wolności wypowiedzi, występował publicznie m.in. w sprawie Bydgoszczy.
W stanie wojennym (po internowaniu) występował jako obrońca w procesach prawnych i pełnomocnik internowanych (m.in. T.Filipczaka i W.Walczaka). Bronił w sprawach o drukowanie i kolportaż pism podziemnych m.in. B.Hanuszkiewicz, R.Skrzypczyka, zajmował się sprawami M.Edelmana w latach 84 - 87.
Od 1984 roku przywoził z zagranicy m.in. wydawnictwa "Kultury" paryskiej oraz części do powielacza GEHA dla "Nowej".
Internowany od 28 stycznia do maja 82 (Łowicz ). Prawdopodobnie był inwigilowany. Straszony odebraniem mieszkania, kilkukrotnie stawiany przed kolegium orzekającym w latach 84-65 (o naruszenie przepisów meldunkowych). Obecnie pracuje w Prokuraturze Apelacyjnej.
Źródła: ankieta (am)