Krzysztof Guziak
Drukarz związany z pismem "Szaniec" i "Biuletyn Łódzki", dostarczał materiały poligraficzne. Współpracownik Wiesława Maciejewskiego.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., Wiesław Maciejewski