Ewa Gara
Pomagała we wczesnym okresie lat 1977-78 Wojciechowi Hemplowi w rozbudowie kręgu współpracowników KOR. Przepisywała komunikaty KOR i Skargi Robotników Radomskich
oraz prowdziła mały kolportaż. Wkrótce wyemigrowała do Niemiec Zachodnich gdzie pozostaje.
¬ródła: wywiad, inf. wł. (wh)