Krzysztof Grzywaczewski
ur. w 1959 w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Współzałożyciel Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa UŁ (później współpraca z Regionalną Komisją Koordynacyjną Ziemi Łodzkiej). . W 81 redagował z Januszem Michalukiem, Grzegorzem Ratuszniakiem miesięcznik "Wakat".
W okresie styczeń - kwiecień 82' pracował przy redakcji biuletynu związkowego "S" - "Jesteśmy", a lata 83' - 89' to czas kolportażu i pisania artykułów do "Biuletynu Łódzkiego" pod pseudonimami "Batyr" i "Witold Podrawicki". Współpracował z Waldemarem Gorzakiem, Waldemarem Omiecińskim i pracownikiem biblioteki UŁ o pseud. "Hoefe" (?). Redagował teksty ulotek NZS-u na 11 listopada i malował transparenty na 1 maja 82 ("zatrzymaj się na 15 minut"), uczestniczył w demonstracjach (w tym w radomiu z J.Michalukiem) w 83). Kolportował w.w. publikacje, pisma RKK (od Jerzego Wałęzy), które wydawał Jerzy Dłużniewski różne książki (od W. Gorzaka). Magazynował także i przechowywał pisma PPS (Polska Partia Socjalistyczna): "Robotnik Łódzki" i "Robotnik Krajowy", których założycielem był Jacek Kozieł. Włączał się do akcji pomocy internowanym przy kościele oo. jezuitów.
Współpracował z: Joanną Śmigielską (później żoną), Krzysztofem Lewandowskim (nie żyje), Tomaszem Jaroszewiczem, Andrzejem Lutkiem (obecnie ksiądz), Markiem Cieślakiem, Gabrielą Krysińską (Krauze), Konradem Jokielem, Andrzejem Wlaźlakiem (na strajku luty81' producent plakatów).
Obecnie pracuje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi.
Źródła: ankieta (gd)