Joanna Grzywaczewska z d. Śmigielska
ur. 1959 r. w Łodzi.
Brała udział w zakładaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Kolportowała: Biuletyn Łódzki, Tygodnik Mazowsze-wydanie łódzkie, Głos Łodzi, Biuletyn RKK Solidarności, "Jesteśmy", Robotnik PPS, "Niepodległość" pismo LDPN, płyty, książki, prasę z Mazowsza - Kultura Niezależna, Krakowa - Arka, Brulion (współpracując z Krzysztofem Grzywaczewskim, Waldemarem Gorzakiem, Wiesławem Potocznym, Jerzym Wałęzą i kobietą o imieniu Ula z ul. Sowińskiego, z Mariuszem Soją z Warszawy), ulotki w 40. rocznicę Katynia na WPiA UŁ.
Rozdawała ulotki i uczestniczyła w manifestacjach z Krzysztofem Lewandowskim (nie żyje), Witoldem Krauze, Gabrielą Krysińska, Andrzejem Lutrem, Jackiem Kotyło, Markiem Cieślakiem, Maćkiem Jankowskim, Waldemarem Gorzakiem, Alicją Śmigielską, Piotrem Wojtczakiem. Udostępniała mieszkania na spotkania w Łodzi m. in. organizacji "Wolność i Pokój". Malowała transparenty, organizowała koncerty (m. in. Tadeusza Sikory).
W stanie wojennym zbierała pieniądze na internowanych a później dla działaczy podziemnej Solidarności i więźniów politycznych (przekazywała ośrodkowi przy kościele ojców jezuitów i Markowi Czekalskiemu).
Obecnie radca prawny.
Źródła: ankieta (gd), R.Kowalczyk "Studenci '81"