Janusz Maciej Grzelązka
ur. w 1951 roku w Łodzi, absolwent Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.
Kompozytor muzyki do tekstów Cz.Miłosza, L.Szarugi, W.Sułkowskiego, J.Bierezina dla teatru Studio Prób P.Nowickiego (71-74), rozwiązanego przez SZSP po adaptacji "Biesów" Dostojewskiego autorstwa W.Sułkowskiego.
W latach 75-80 przewoził bezdebitowe książki zarówno z Zachodu jak i do ZSRR. Także związany z teatrem Ósmego Dnia z Poznania (tam śledzony i przesłuchiwany).
Członek NSZZ "S" w Łódzkiej Akademii Muzycznej (uczestnik strajku w 81).
Udzielał pomocy finansowej potrzebującym w stanie wojennym.
Aktualnie w Finlandii (koncerty, wykłady, komponowanie muzyki).
Źródła: wywiad (mj)