Wojciech Grzelak
ur. 1953r. w Łodzi, ślusarz.
Członek Komisji Zakładowej NSZZ" Solidarność" w "Polaniu".
Od 80 wspiera środowisko korowskie w Łodzi (za pośrednictwem
M.Czekalskiego poznaje J. Śreniowskiego i W.Hempla). Drukarz, współorganizator
"MOW-y" (Międzyzakładowej Oficyny Wydawniczej).
W stanie wojennym współorganizator strajku w "Polaniu"(z R.Kostrzewą). Kontynuuje działalność opozycyjną do połowy lat osiemdziesiątych (druk, kolportaż , pomoc
Represjonowanym).
Współpracuje ściśle z Barbarą Koniuszy.
Wielokrotnie zatrzymywany, rewidowany i przesłuchiwany, straszony zwolnieniem z pracy
i represjami w stosunku do osób najbliższych.
Wyrzucony z pracy w "Polaniu" w 84 podejmuje się różnych zajęć. Obecnie bezrobotny.
Źródła: ankieta (jf)