Jerzy Grzegorski
ur. w 1955r. w Łodzi, absolwent Wydz. Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Na początku lat osiemdziesiątych uczestniczył w niezależnych wystawach "Droga i Prawda" we Wrocławiu oraz w "Galerii na Plebanii" w Koszalinie. Od 1984 roku wraz Z Adamem Klimczakiem prowadził Galerię "Wschodnią" w Łodzi, kontynuującą tradycję niezależnych działań kulturalnych w Łodzi, a także niezależnych galerii "Ślad II" i "Strych". Galeria od swojego powstania promuje sztukę nowoczesną i awangardową, pełniąc jednocześnie rolę salonu, miejsca dyskusji i klubu towarzyskiego. W związku z działalnością galerii przesłuchiwany pod pretekstem rozrzucania ulotek z pracowni. Prowadził dokumentację fotograficzną happeningów Pomarańczowej Alternatywy w Łodzi. Współpracował z ojcem Stefanem Miecznikowskim.
Obecnie oprócz Galerii "Wschodniej" prowadzi zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.
Źródła: ankieta (zkm)