Mirosław Grycuk
Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, student Wydziału Prawa i Administracji UŁ, uczestnik strajków studenckich w styczniu-lutym, listopadzie-grudniu 1981 r. na Uniwersytecie Łódzkim oraz w dniach 14-15 grudnia 1981 r. na Wydziale Prawa UŁ. Prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych w ¶rodowiskach akademickich oraz w zakładach przemysłowych. Sporadycznie pomagał w druku Stanisławowi Szymańskiemu. Organizator akcji ulotowych, rozrzucanych m.in. z tramwajów. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, pracuje na platformie wiertniczej.
¬ródła: wywiad (wd), inf. Mieczysława Rutowicza i Tadeusza Stefanowskiego