Barbara Gruszczyńska
ur. w1952 w Ozorkowie, wykształcenie średnie.
W latach 70. współorganizowała spotkania Klubu Dyskusyjnego przy Duszpasterstwie Akademickim oparte o społeczna naukę Kościoła.
W latach 77-80 współpracowała z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Łódzi (odpowiedzialna za kontakty ze środowiskiem warszawskim (Andrzej Czuma, Leszek Moczulski) i lubelskim (o. Ludwik Wiśniewski). Przygotowywała do druku ulotki oraz pismo "Bratniak", kolportowała pisma ulotne KOR-u, ROPCiO, KPN.
W latach 80-81 pracownik etatowy Biura Prasowego Zarządu NSZZ "S" Regionu Ziemi Łódzkiej.
W latach 81-85 z inicjatywy ojca Stefana Miecznikowskiego organizowała - w ramach Ośrodka Pomocy Więzionym i Internowanym przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych (parafia ojców jezuitów) - pomoc represjonowanym w zakresie materialnym, prawnym, medycznym, a także organizowanie im odpoczynku. Tamże współorganizowała spotkania m.in. z ks. Józefem Tischnerem, Andrzejem Wajdą, Jerzym Turowiczem, Andrzejem Wielowiejskim.
Od 81 inwigilowana, w styczniu 82 przesłuchiwana na Komendzie Wojewódzkiej MO (Lutomierska), w maju 83 zatrzymana na kilka godzin i zrewidowana.
Źródła: ankieta (tcz)