Aleksander Grotowski
ur. w 1952. w Gdyni, technik budowy okrętów, studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Gdańskim, artysta estradowy
Wiele z wykonywanych utworów kwestionowała cenzura. Spotykał się z zakazem występowania, w tym w Gdańsku od 76 roku.
Od 1981 roku członek "Solidarności" muzyków rozrywkowych. W 1981 roku ukazały się jego kasety z Przeglądu Piosenki Prawdziwej pod tytułem "Zakazane piosenki". W stanie wojennym został zmuszony do zwolnienia się "na własną prośbę" ze stanowiska instruktora w WDK w Sieradzu. Komisja weryfikacyjna Ministerstwa Kultury i Sztuki zdecydowała o zakazie przystąpienia do egzaminu estradowego. W latach 1984 - 1988 członek Stowarzyszenia Twórców Kultury w Łodzi. W 1986 roku po wiecu na Politechnice Łódzkiej w związku z rozwiązaniem Radia "Żak" miał zakaz wyjazdu do krajów zachodnich przez dwa lata, zakaz występu na Yapie '86 i był namawiany do współpracy z SB.
Obecnie na emeryturze, choć nadal czynny artystycznie.
Źródła: ankieta (am)