Zbigniew Gałązka
ur. w 1947 r. w Łodzi. Absolwent Technikum Mechanicznego dla Pracujących (1979), w latach 1975-1987 pracownik Zakładów Przemysłu precyzyjnego w Kombinacie "Wifama".
Organizator strajku we wrześniu 1980 wiceprzewodniczący i sekretarz Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. W latach 1982-85 był redaktorem i wydawcą pisma "PORS" (Podziemna Organizacja Robotnicza "Solidarność").
Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W latach 1989-1993 wiceprzewodniczący i przewodniczący Sekcji Krajowej Emerytów i Rencistów. Od 1992 członek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka.
Obecnie na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005"