Marek Grochowski
ur. w 1942 r. w Warszawie, inż. mgr bud. lądowego, absolwent Politechniki Łódzkiej, alpinista.
Jak wielu czlonków Łodzkiego Klubu Wysokogórskiego częsty gość w domu Ewy i Jacka Bierezinów. Kolportował w swoim środowisku zawodowym "Puls", a we wrześniu 80 znalazł się grupie zakładającej "Solidarność" w Łodzkim Kombinacie Budowlanym "Pólnoc".
W stanie wojennym przywoził z Warszawy, przy okazji podróży służbowych "Tygodnik Mazowsze" (od Waldemara Ruty) i kolportował w środowisku zawodowym i kręgu przyjaciół swoim i żony, Bożeny. Wpłacał datki na pomoc represjonowanym (dla ośrodka ojca Miecznikowskiego).
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą.
Źródła: ankieta (sc), inf. wł.