Ryszard Grabski
Ur. w 1938 r. w Łasku. Specjalista zaopatrzenia, pracownik Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Łasku. W latach 1980-1981 działacz NSZZ w zakładzie pracy, delegat na WZD. W maju 1981 r. kandydował do Zarz±du Regionu. Internowany 13 grudnia 1981 r., przebywał w zakładach karnych w Sieradzu i Łowiczu do 24 lipca 1982 r.
¬ródła: wywiad (wd), inf. wł.