Tadeusz Grabowski
Ur. 1915 r. na Bukowinie w Karpatach. Adwokat. W 1939 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Członek Armii Krajowej, poddany był m.in. brutalnemu przesłuchaniu na Pawiaku. Uczestnik powstania warszawskiego. Był aktywnym działaczem Stronnictwa Pracy. Po wojnie zamieszkał w Łodzi. Po 1977 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W sierpniu 1980 r. był ekspertem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Od września 1980 doradca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". Podczas strajku studentów łódzkich w styczniu-lutym 1981 r. wraz z Karolem Głogowskim był doradcą Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego. W latach osiemdziesiątych prezes Łódzkiej Archikonfraterni Literackiej. Od 1989 r. wiceprezes, a następnie prezes Klubu Konserwatywnego. W 1990 r. został radnym Rady Miejskiej z ramienia ŁPO. Zmarł w Łodzi w 2001 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.