Grzegorz Grabowski
ur. w 1957 w Łodzi, wykształcenie wyższe.
Członek Ruchu Młodej Polski, NZS i NSZZ "Solidarność' (do dziś).
W latach 81-82 publikował w piśmie "Veto", którego był redaktorem i wydawcą, oraz w innych gazetkach. Redaktor i wydawca "Strajku" i pierwszego numeru "Donosiciela" i "Kanału". Wraz ze Zb. Żołnierczykiem wydał książkę. Drukował (offset, białko, silto) i kolportował czasopisma i książki.
Zatrzymany 16 grudnia 81 na Piotrkowskiej wraz z K.Bikiem i Jerzmanowskim (doba na posterunku, grzywna i zwolnienie tuż przed godzina policyjną). Później rewizja w domu i wzywanie na komendę MO (na Lutomieską). Przesłuchiwania także w 82.
Obecnie pracownik Urzedu Miasta Łodzi.
Źródła: ankieta (gd)