Janusz Feliks Górski
brzmienie i treść noty zastrzeżone!
ur. w 1950r. w Łodzi, dr nauk humanistycznych.
W okresie 1975 - 1977 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Sygnatariusz niektórych listów krytycznych wobec ówczesnych realiów ustrojowych, kierowanych do władz PRL. Uczestnik spotkań towarzysko-dyskusyjnych u Włodzimierza Gromca.
W roku 1976 od 18.06. do 26.07 zamknięty /z zachowaniem rangi
oficera rezerwy/ w jednym z wojskowych obozów prewencyjnych na poli-
gonie Drawskim, zorganizowanych przed zamierzonymi podwyżkami cen
żywności.
W roku 1977 usunięty - razem z Włodzimierzem Gromcem - z pracy w
Uniwersytecie Łódzkim. Wspierał działalność KOR-u uczestnicząc m.in.
w kolportażu literatury bezdebitowej.
W 1981r. przywrócony do pracy w Uniwersytecie Łódzkim, na podstawie
4 punktu porozumień gdańskich.
Od roku 1980 należał do NSZZ Solidarność. Wystąpił z tej organizacji w 1993 roku.
Źródła: ankieta (bsz), Dokumenty KOR i KSS "KOR" wg "Dokumentów KOR i KSS "KOR" J. Górski sam wypowiedział pracę na stanowisku asystenta w proteście przeciwko zwolnieniu W. Gromca.