Włodzimierz Galicki
ur. w 1955 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W 1981 r. pracownik etatowy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Członek redakcji "Komunikat" i "Komunikat Zjazdowy".
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się dystrybucją wydawnictw niezależnych, współpracując m.in. z Włodzimierzem Domagalskim i Krzysztofem Wróblem. Od 1997 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej i członek redakcji pisma "Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy (1997-1999).
Obecnie pracuje w Bibliotece Głównej Politechniki Łodzkiej.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.