Mieczysław Góra
   Współpracownik KSS KOR, działacz NSZZ "Solidarność"
   Urodził się w roku 1948 w Łęczycy. Absolwent Wydziału Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1969 jest pracownikiem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. W Marcu '68 uczestniczył w jednodniowym strajku okupacyjnym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w którym wziął także udział prof. Aleksander Kamiński oraz w wiecu pod Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego. 1976 współpracownik KSS KOR w Łodzi. We wrześniu 1980 r. należał do grona założycieli KZ NSZZ "S" w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym. W latach 80. był współorganizatorem duszpasterstwa ludzi pracy, mszy za ojczyznę, niezależnych wystaw o tematyce historycznej w Kaplicy św. Krzysztofa przy kościele o.o. Jezuitów oraz pomocy materialnej dla rodzin osób represjonowanych. Współautor listu pracowników Muzeum do Sejmu PRL z żądaniem uwolnienia z więzienia łódzkich przywódców Związku oraz listu protestacyjnego przeciwko usunięciu prof. Stanisława Lorenza ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1984-89 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej i kurierem wydawnictw niezależnych na trasie Warszawa-Łódź. Współpracował z Jerzym Dłużniewskim, Ryszardem Kostrzewą, Iwoną Książek, Henrykiem Hetką.
   Od 1970 jest współorganizatorem corocznej naukowej Sesji Sprawozdawczej Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego. W latach 90 był z-cą kierownika prac sondażowo-ekshumacyjnych grobów ofiar sowieckiego totalitaryzmu w Charkowie, Włodzimierzu Wołyńskim, na Cmentarzu Orląt we Lwowie. 1997-2001 z-ca kierownika prac ekshumacyjnych w rządowych badaniach hitlerowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. W roku 1999 na wniosek rządów Ukrainy i Polski był uczestnikiem prac archeologiczno-ekshumacyjnych grobu żołnierzy UPA w Birczy pod Przemyślem, a w latach 2001-2006 z-cą kierownika prac poszukiwawczych polskich grobów w Bykowni pod Kijowem. Uczestnik badań poszukiwawczych grobu Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" na terenie wojskowej strzelnicy Brus w Łodzi.
   Jest współautorem i komisarzem wielu wystaw, autorem 32 prac naukowych z zakresu archeologii i historii, w tym najnowszych publikacji poświęconych tematyce zbrodni sowieckich na ziemiach polskich popełnionych po 17 września 1939 r. Uczestnik programów radiowych i telewizyjnych popularyzujących wiedzę z zakresu archeologii i historii.