Waldemar Gorzak
   Osoba wspierająca KSS KOR, działacz NZS
   Urodził się 27 listopada 1959 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
   Z działalnością opozycyjną zetknął się liceum w marcu 1978 r. Szkolny kolega, dzisiejszy aktor, Maciej Kozłowski skontaktował go w Zgierzu ze współpracownikiem KSS KOR Władysławem Barańskim. Wydawnictwa drugiego obiegu otrzymywał początkowo od Józefa Śreniowskiego, później od Tomasza Filipczaka. Przekazywał je rodzinie i kolegom ze szkoły. Były to publikacje "NOWEJ" oraz pisma: "Biuletyn Informacyjny", "Bratniak", "Droga", "PULS".
   W okresie legalnej "Solidarności" 1980-1981 był założycielem i członkiem władz NZS na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Kolportował wraz z Wiesławem Potocznym wszystkie wydawnictwa tamtego okresu, odbierane przez nich z Warszawy od Piotra Szwajcera, prowadzącgo centralną księgarnię zaopatrującą struktury "Solidarności".
   W stanie wojennym wyszedł 15 grudnia 1981 r. ze strajku studentów na Wydziale Prawa UŁ w celu podjęcia działalności w podziemiu. Współpracował stale z redakcjami "Solidarności Walczącej" i "Biuletynu Łódzkiego", dostarczając informacje z zakładów pracy, środki finansowe i materiały techniczne potrzebne do druku. Prowadził kolportaż łódzkiej prasy podziemnej i wydawnictw niezależnych, otrzymywanych również z Warszawy. Publikacje rozprowadzał wśród znajomych w Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Łodzi i w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi, gdzie odbiorcą był Andrzej Bonikowski. Jego stałym odbiorcą był również Władysław Barański ze Zgierza.
   Działalność konspiracyjną prowadził bez wpadki do połowy 1989 r. Jedynie wiosną 1982 r. podczas jego nieobecności SB w asyście funkcjonariuszy MO zapukała do drzwi mieszkania. Żona, zobaczywszy przez wizjer człowieka w mundurze, udała, że nikogo nie ma w domu. Akurat wcześniej odebrali nową dostawę bibuły i przechowywali papier. Po jakimś czasie SB przyjechała ponownie i przeprowadziła rewizję. Ponieważ magazyn przeniósł do sąsiada, znaleziono jedynie śladowe ilości bibuły. Po przesłuchaniu w Komendzie Wojewódzkiej MO na ul. Lutomierskiej w Łodzi został wypuszczony.
   Obecnie jest działaczem samorządowym, pełni funkcję sekretarza miasta w Urzędzie Miasta w Zgierzu.
Więcej można przeczytać w:
- W. Domagalski, Biuletyn Łódzki, AON Łódź 2006.