Marek Golubiewski
   Działacz NSZZ "Solidarność"
   Urodził się w roku 1943 w Siedlcach. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej - PŁ (1967). Od 1967 r. jest zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej.
   W Marcu '68 poparł protesty studenckie - zwolnił studentów z zajęć i uczestniczył wraz z nimi w wiecu pod Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, rozbitym przez MO. Organizacja Zakładowa PZPR wywierała naciski na kierownika katedry, żeby represyjnie zwolnić go z pracy.
   Po spotkaniu w Gdańsku 17 września 1980 r. przywiózł do Łodzi Statut NSZZ "S" i doprowadził do jego odczytania na zebraniu założycielskim Związku na PŁ. Brał udział w pracach zespołu powołanego przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski, który pomagał zakładać komisje zakładowe w łódzkich przedsiębiorstwach. Od stycznia 1981 r był członkiem KZ PŁ. Uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki opiniującego pakiet ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.
   13 grudnia '81 został powołany do oddziału Obrony Cywilnej mającego chronić nocą obiekty PŁ. Usunięto go ze składu Senatu PŁ. Był sygnatariuszem petycji do sejmu w sprawie zwolnienia z aresztu siedmiu działaczy "S". Działał w TKZ, zajmował się zbieraniem informacji, składek, zbiórką darów dla osób represjonowanych, kolportażem. Współpracował z Zofią Dwornik-Laskowską, Mirosławem Wieczorkiem, Kazimierzem Filipiakiem, Sławomirem Seligą, Czesławem Stradowskim i Sędzimierzem Furmańczykiem. W latach 1982-89 był współpracownikiem komitetów pomocy internowanym i aresztowanym. Z powodu prowadzenia działalności konspiracyjnej odmówiono mu wyjazdu na stypendium naukowe do USA. Od 1988 r. uczestniczył w spotkaniach Ogólnopolskiej Sekcji Nauki "S".
   4 maja 1989 r. został przedstawicielem KZ PŁ w Regionalnym Komitecie Organizacyjnym "S" Ziemi Łódzkiej. W latach 1989-95 pełnił funkcję przewodniczącego KZ PŁ, 1995-98 członek ZR Ziemi Łódzkiej, 1995-2002 członek Krajowej Sekcji Nauki "S", delegat na V Krajowy Zjazd Delegatów "S".